Montáž sadrokartónu - Horse Park Šamorín

Montáž cca 2000 m2  sadrokartónových priečok a stropov, predsadených stien, vrátane dodávky materiálu na stavbe Horse Park Šamorín v období máj – 2014.

Montáž sadrokartónových priečok
Montáž sadrokartónových priečok
Montáž sadrokartónu
Montáž sadrokartónu
Zrealizované sadrokartónové priečky
Zrealizované sadrokartónové priečky